Skip to Content

三陽工業公司獎學金

三陽工業公司獎學金

發佈人

admin

公告類型

一般公告

訊息內容

 

名額:
 
本系大學部二、三、四年級學生各一名
 
 
金額:
 
每名新台幣一萬元整
 
 
申請日期:至 101.3.30中午截止 
 
 
申請書:自 本系網頁<檔案下載>
 
 下載 獎學金申請書
 
 
須備文件: 
 
          1.身分證 正.反面影本
 
          2.獎學金申請單(需貼相片) 
 
          3.成績單正本
 
          4.大學部獎學金收據

相關檔案

(檔案大小: 37888 bytes )
(檔案大小: 19456 bytes )

相關圖檔

相關訊息