Skip to Content

機械相關科系徵才DM

機械相關科系徵才DM

發佈人

admin

公告類型

一般公告
校園徵才

訊息內容

因我司擴大徵才,且主管對於貴系學生有很高的評價,在徵才上會優先審閱貴系學生履歷

 

建通精密工業股份有限公司

管理部(人事) 張冠瑛

TEL:07-6963037 分機1271

FAX:07-6962666

Mail:mailto: JAM@ms.gem.com.tw

地址:(821)高雄市路竹區大同路513巷138號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相關檔案

(檔案大小: bytes )

相關圖檔

相關訊息