Skip to Content

數學專業課程之修課意願調查

數學專業課程之修課意願調查

發佈人

admin

公告類型

一般公告
學士班
碩博士班

訊息內容

各位同學 好:
 
 
 
為調查全校學生對於數學專業課程之修課意願,供數學系下學年安排課程之參考,請各位同學撥冗上網填寫選修課程意願調查單。
 
 
 
大學部學生選修課程意願網址:http://goo.gl/gvgQJz
 
研究所學生選修課程意願網址: http://goo.gl/pwgm5d
 
 
 
統計時間至4/16(三)下午5:00
 
 
 
數學專業課程介紹網址:
 
 
 
 
 
敬祝順心
 
 
 
數學系啟 2014.4.7

相關檔案

(檔案大小: bytes )

相關圖檔

相關訊息